Over De Dood
Wie de dood kent, leeft anders

Disclaimer

De informatie op deze website, de producten en het promotiemateriaal is met zorg samengesteld. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Yolanda Rijks niet garanderen dat de informatie steeds actueel, volledig of correct is. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Yolanda Rijks is niet verantwoordelijk voor inhoud en functioneren van links waarnaar verwezen wordt.

Aan de op de website, producten en promotiemateriaal aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Over De Dood aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Yolanda Rijks het op prijs dat zulke onjuistheden worden gemeld.

Over De Dood behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website, producten en promotiemateriaal te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Algemene voorwaarden

1. Voor het volgen van onze lezingen, cursussen, workshops en consulten zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is uw toestand nog niet geheel stabiel of gebruikt u nog medicijnen, geef dit dan aan voordat u een lezing, cursus, workshop of consult boekt. Het wil niet zeggen dat Over De Dood niets voor u kan betekenen. Soms is er medeweten, toestemming of overleg nodig met u en uw behandeld arts/specialist of huisarts. Gebruikt u overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij u pas een lezing, cursus of consult te boeken wanneer dit probleem stabiel of behandeld is.

2. Een lezing, cursus, workshop of consult kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Wel kunnen ze een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en heling. Adviezen vanuit lezingen, cursussen, workshops en consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

3. Over De Dood adviseert u het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door ons.

4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt u geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts.

5. Over De Dood is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na lezingen, cursussen, workshops en/of consulten.

6. Tijdens de lezingen, cursussen, workshops of consulten wordt geen contact gezocht of gemaakt met overleden dierbaren. Er worden geen voorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er, tijdens een lezing, cursus, workshop of consult, persoonlijke informatie wordt gegeven.

7. Elke lezing, cursus, workshop of consult kan op zielsniveau doorwerken. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam of geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: moeheid, neerslachtigheid, verdriet, boosheid, angst en/of een ander emotioneel verwerkingsproces is mogelijk. Heeft u vragen hierover of blijft het te lang duren, neemt u dan gerust contact met ons op.

8. U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit de lezingen, cursussen, workshops en consulten wilt doen binnen uw privésfeer. Wilt u de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Over De Dood. U dient hiervoor dus eerst contact met ons op te nemen voor toestemming.

9. De informatie die u geeft tijdens het deelnemen aan de cursussen, workshops of consulten is persoonlijk en wordt door Over De Dood niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang.

Aanmelding, inschrijving, betaling en annulering cursussen, workshops, trainingen

1. Aanmelding voor een cursus, workshop, training kan door het sturen van eeen mail naar overlevenendood@gmail.com . De aanmelder ontvangt daarna z.s.m. een datumvoorstel van het Eeuwig Leven Instituut. Na akkoord van datum en tijd door de aanmelder wordt een inschrijfformulier toegestuurd.

2. Inschrijving voor één of meerdere cursussen, workshops, trainingen geschiedt door het invullen en terugsturen van het toegezonden inschrijfformulier van het Eeuwig Leven Instituut. Daarna wordt een nota toegestuurd. De nota kan (na schriftelijk verzoek) in twee termijnen worden betaald. Betaaldata staan op de nota vermeld. Pas na ontvangst van het totale bedrag is de gereserveerde datum/tijd definitief.

3. Indien de cliënt/opdrachtgever een cursus, workshop en/of training annuleert via de mail is deze pas geldig na een ontvangstbevestiging van het Eeuwig Leven Instituut. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van een cursus, workshop en/of training, wordt het gehele cursus-, workshop- en/of trainingbedrag in rekening gebracht. Bij ziekte of overmacht kan, in overleg en na verstrekking van bewijzen, alsnog het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald.

4. Indien er zich (in alle situaties) in de tussentijd een vervanger heeft aangemeld, kan Het Eeuwig Leven Instituut besluiten het betaalde bedrag terug te betalen.

5. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de cursus, workshop en/of training geven geen recht op terugbetaling.

6. De begeleider van de cursus, workshop, training behoudt zich het recht voor de cursus, workshop en/of training tot twee dagen voor aanvang te annuleren. Er wordt dan direct contact met de cliënt/opdrachtgever opgenomen met een voorstel voor een nieuwe datum.

7. Bedrijfsfacturen zijn exclusief 21 % BTW.

Lezingen

1. Een lezing boeken kan door contact met Yolanda Rijks op te nemen. De lezing wordt geboekt na overleg en overeenstemming over datum en tijd (ochtend en/of middag). Een lezing duurt maximaal twee uur. 

2. Na akkoord over datum/tijd ontvangt de opdrachtgever een nota van het Eeuwig Leven Instituut. De opdrachtgever dient het totaalbedrag van de nota voor aanvang van de lezing betaald te hebben, tenzij anders afgesproken. Eventuele uitloop van de lezing wordt niet in rekening gebracht.

3. Voor elke lezing zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in Aanmelding, inschrijving, betaling en annulering van cursussen en workshops van deze Algemene voorwaarden van toepassing. 

3. Bedrijfsfacturen zijn exclusief 21 % BTW. 

Aanmelding, annulering en betaling consult

1. Aanmelding voor een consult kan door een mail te sturen naar overlevenendood@gmail.com . De aanmelder ontvangt daarna z.s.m. een datumvoorstel van het Eeuwig Leven Instituut. Na akkoord van datum en tijd door de aanmelder wordt een nota toegestuurd.

2. De nota kan (na schriftelijk verzoek) in twee termijnen worden betaald. Betaaldata staan op de nota vermeld. Pas na ontvangst van het totale bedrag is de gereserveerde datum/tijd definitief. Consulten dienen vooraf per bank betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien een consult niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht.

4. Het is mogelijk een persoonlijk consult op locatie om te zetten in een telefonisch consult of een consult via de chat of Skype (van dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte tijd). 

Klachtenregeling

1. Eventuele klachten over een cursus, workshop, consult of training moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend, binnen zeven dagen na de uitvoering van de dienst(en). 

2. Het Eeuwig Leven Instituut zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk of per e-mail en met redenen omkleed een standpunt kenbaar maken omtrent de ingediende klacht.

 

Wijzigingen voorbehouden

 

© Eeuwig Leven Instituut & Uitgeverij en Overdedood.nl