Over De Dood
Wie de dood kent, leeft anders

Iedereen gaat zijn eigen weg en heeft zijn eigen waarheid over de dood.

Hier tref je mijn waarheid aan ... 

  • Doodgaan is het verlaten van de aarde, misschien voor even.
  • De dood brengt me terug naar waar ik vandaan ben gekomen voordat ik geboren werd op aarde.
  • Doodgaan is overgaan naar een andere dimensie/wereld.
  • Doodgaan is het veranderen van vorm, er bestaat alleen leven in vele vormen.
  • De dood komt altijd op de juiste tijd. Daarom blijft de één op aarde leven en gaat de ander dood na/door dezelfde gebeurtenis.
  • De dood is de energie die nodig is om ons aardse leven te verruilen voor ons spirituele leven ergens in het universum.
Door het delen van mijn waarheid over doodgaan en de dood wil ik een aanzet geven om hierover na te denken.

© Yolanda Rijks

Als spiritueel/geestelijk wezen leef ik op aarde om de lessen te leren en taken te volbrengen die ik heb gekozen en/of gekregen. Iedere dag maak ik zelf de keuze hoe ik mijn lessen leer en hoe ik leef. De dood zorgt voor mijn terugkeer naar daar waar ik vandaan kom. Nu leef ik hier, straks leef ik daar. Wat ik nu doe, denk en voel heeft invloed op hoe ik straks doe, denk en voel.

Doel van leven op aarde is het je eigen maken van alomvattende, onvoorwaardelijke LIEFDE, voor jezelf en anderen.

Ik heb vier 'lichamen'. Een fysiek (stoffelijk, aards) lichaam, een zielelichaam, een geestelijk lichaam (de laatste twee vormen samen de ziel en de persoonlijkheid) en een fijnstoffelijk sferenlichaam (ook astraallichaam, etherlichaam of lichtlichaam genoemd).

Bij het sterven leg ik het fysieke lichaam neer om met het zielelichaam en geestelijk lichaam verder te gaan om in het sferenlichaam terug te komen.

In Het boek dat de dood bespreekbaar maakt geef ik mijn uitgebreide visie op het leven en de dood. Daarin staat ook informatie over het levensplan met levenslessen, de plek waar de ziel terechtkomt na de dood, het bewustzijn en nog veel meer over leven, sterven en het leven na de dood.

Door het delen van mijn visie op leven en dood wil ik een aanzet geven om over het (voltooide) leven en de dood na te denken.

© Yolanda Rijks